skip to Main Content

Triumf optimistov

Realityinvestor je už Smart-Life.sk. Na tomto linku sa môžete prihlásiť na odber Smart-Life newslettera. Ak chcete vedieť o tejto zmene viac, článok o tom nájdete na tomto linku.

__________________________________

V roku 2001 napísali autori  Elroy Dimson a Paul Marsh knihu s názvom: „Triumph of the Optimists: 101 Years of Global Investment Returns“ (Triumf optimistov: 101 rokov globálnych investičných výnosov). Samotná kniha je zaujímavá z makro pohľadu, no dala by sa zhrnúť do jednej vety – napriek všetkým konfliktom, vojnám, krízam a zásadným zmenám v sektoroch ekonomiky či dôležitosti jednotlivých krajín za posledných 100 rokov, optimisti, veriaci v úspech kapitalizmu a podnikania, dosiahli najvyššie výnosy.I keď táto kniha vznikla v roku 2001, Credit Suisse vydáva každý rok skrátenú novú verziu tejto knihy s názvom: „Summary Edition Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2019„. Je to veľmi zaujímavé čítanie. Pozrime sa teda na pár grafov z tejto publikácie (niektoré grafy sú z predchádzajúcich ročeniek).

Prvý graf hovorí o podiele jednotlivých krajín na celosvetovom HDP od roku 1980 do roku 2018. Tip – všimnite si rastúci podiel Rozvíjajúcich sa trhov (Emerging markets) na úkor rozvinutých ekonomík.

 

Oproti tomuto grafu stojí trhová kapitalizácia, t.j. celková hodnota firiem na akciovom trhu v jednotlivých regiónoch. Tip – všimnite si nepomer medzi prvým grafom, t.j. kto vytvára stále viac a viac produktov a služieb (HDP) a týmto grafom.

Druhý zaujímavý graf porovnáva hodnotu akciových trhov v roku 1899 a v roku 2016. Tip – ak ste v roku 1899 verili, že Anglicko bude dominovať svetu ďalších 100 rokov, potom ste sa prepočítali (Home country bias).

 

Tretí graf hovorí o veľkosti jednotlivých odvetví v roku 1899 a v roku 2017. Tip – ak by ste investovali v roku 1899 do najväčšieho sektoru – železníc (či do Technologických firiem dnes?), tak by vám ostali oči pre plač.

 

Štvrtý graf je jeden z najdôležitejších. Hovorí o výnosoch jednotlivých invesičných tried. Tip – ak chcete dosiahnuť z dlhodobého hľadiska výnos výrazne vyšší ako je inflácia, potom musíte byť optimista a investovať do akcií.

Posledná tabuľka sumarizuje dôležité údaje ohľadne akcií a dlhopisov. Tip – možno ste si doteraz mysleli, že dlhopisy nemôžu v rámci jedného roka príliš klesnúť. Pozrite si preto spodnú časť tabuľky a stĺpec „Najnižší výnos v jednom roku“.

Table 1: Čistý výnos (po zohľadnení inflácie) akcií a dlhopúisov vo vybraných krajinách, 1900–2018
Krajina Geometrický priemer (%) Aritmetický priemer (%) Štandardná chyba (pri priemere) (%) Štandardná odchýlka (%) Najnižší výnos v jednom roku (%) Rok s najnižším výnosom Najvyšší výnos v jednom roku (%) Rok s navyšším výnosom
Čistý výnos akcií
Europe 4.2 6.0 1.8 19.8 −47.5 2008 75.2 1933
Japan 4.1 8.6 2.7 29.3 −85.5 1946 121.1 1952
Switzerland 4.4 6.2 1.8 19.4 −37.8 1974 59.4 1922
United Kingdom 5.4 7.2 1.8 19.7 −56.6 1974 99.3 1975
United States 6.4 8.3 1.8 19.9 −38.6 1931 55.8 1933
World 5.0 6.5 1.6 17.4 −41.4 2008 67.6 1933
Čistý výnos dlhopisov
Europe 1.2 2.4 1.5 15.8 −52.6 1919 72.2 1933
Japan −0.8 1.7 1.8 19.4 −77.5 1946 69.8 1954
Switzerland 2.3 2.7 0.9 9.3 −21.4 1918 56.1 1922
United Kingdom 1.8 2.7 1.2 13.5 −29.9 1974 59.4 1921
United States 1.9 2.4 0.9 10.3 −18.1 1917 35.2 1982
World 1.9 2.5 1.0 11.0 −31.6 1919 46.0 1933
World ex-US 1.6 2.6 1.3 14.3 −46.1 1919 75.4 1933

 Záver

Čo z toho vyplýva? Pre mňa týchto pár ponaučení:

  • Ak chcete byť úspešný investor, musíte byť optimista. To môžem potvrdiť aj z vlastnej skúsenosti.
  • Napriek všetkým krízam, vojnám a nepokojom vo svete, ak ste boli optimisti a investovali ste posledných 100 rokov do svetových akcií, získali ste výnos, očistený o infláciu, vo výške 5% p.a.
  • Ak ste boli pesimista, potom ste na dlhopisoch zarobili biednych 1.9% p.a.
  • Ak chcete dlhodobo dosahovať výnosy, ktoré prekonajú infláciu, musíte investovať do akcií.
  • Cena za tento výnos je volatilita tj 40-80% prepad portfólia 2-3 krát vo vašom živote.
  • Všetko sa mení a čo je na vrchole dnes, zajtra už nemusí (sila krajín či sila jednotlivých odvetví).

O tom ako investovať do akcií píšem v mojej knihe alebo v tomto článku. Tieto údaje by vám mali pomôcť byť optimistom, keď vo svete vypukne najbližšia kríza.

 

 _______________

POTREBUJETE SA PORADIŤ O VAŠICH FINANCIÁCH?

Poradím Vám ohľadne Vašich investícií či celkovej finančnej situácie.

MÁM ZÁUJEM

 _______________

RADI CESTUJETE?

Ponúkam Vám ZADARMO kredit 25-41 EUR na ubytovanie cez Airbnb.

MÁM ZÁUJEM

This Post Has 0 Comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Back To Top