skip to Main Content
„Pod sviečkou býva najväčšia tma“ – to mi ako prvé zišlo na um pri čítaní tejto výnimočnej publikácie, ktorá mi otvorila oči.
Doteraz som sa totiž vôbec nestretol s obdobnou publikáciou, ktorá by takto komplexne (a navyše vysoko expertne) pojednávala o všetkých aspektoch lukratívneho trhu, ktorý je všade okolo nás a ktorý je navyše dostupný pomerne širokej strednej triede obyvateľstva, t.j. nielen pre „milionárov“.

František P., Bratislava

Back To Top